Yardım Yasal Uyarı
Nasıl İş Ortağı Olurum?
eOrtak üyesi olabilmeniz için bilişim sektöründe faaliyet gösteren ticari vergi mükellefi kişi veya işletme olmalısınız.
Copyright © 2019 | ArmAdA Bilgisayar. Tüm hakları saklıdır. Created by ArmAdA Bilgisayar
Yardım Soru ve görüşleriniz için eortak@armada.com.tr adresi ile bize ulaşabilirsiniz.

Yasal Uyarı Bu internet sitesinin ve sitede yer alan her türlü bilginin telif hakları ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olmakla birlikte, sadece şifre sahibi olan şirketlerin kullanımına ve istifadesine sunulmuştur. Bu nedenle, site, izinsiz olarak üçüncü şahıslara kullandırılamayacağı gibi, burada yer alan neşriyatlar üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve ifşa edilemez, ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan ticaret dışında kullanılamaz.

Bu sitede gösterilen fiyat, ürünün bulunurluğu gibi ticari bilgiler şifre sahibi olan şirket dışındaki, şirket ve şahısların kullanımına açık değildir. Aksine davranışların tesbiti halinde, ArmAdA Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. şifre sahibi şirketin bu siteye erişimini kısıtlama ve engelleme hakkına sahip olduğu gibi, mütecaviz hakkında gerekli göreceği maddi ve manevi tazminat talep haklarını da kullanabilecektir.


ArmAdA'nın iş ortağı portföyüne katılabilmeniz ve eortak üyesi olabilmeniz için aşağıdaki evrakları E-mail, Telefon, Fax veya posta yoluyla bizlere ulaştırmanızı rica ederiz. * Vergi levhası (son tarihli, noter tasdikli)
* İmza sirküleri (şahıs firmaları için imza beyannamesi)
* Ticaret sicil gazetesi (şahıs firmaları için yoklama fişi)
* Firma sahibi kimlik fotokopisi
* Müşteri Tanıtım Formu
* Üyelik Sözleşmesi Formu
Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz: E-mail : eortak@armada.com.tr
Telefon : +90 212 467 3800
Faks : +90 212 493 0082
Posta Adresi : Orta Mahalle Topkapi Maltepe Cad. No : 10/B 34030
Bayrampaşa/İSTANBUL

Müşteri Tanıtım Formu için Lütfen Tıklayınız...

Üyelik Sözleşmesi için Lütfen Tıklayınız...