INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. İNTERNET SİTESİ KULLANICILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metni hakkındaki tüm görüş, soru ve taleplerinizi, digital.tr@ingrammicro.com e-posta adresine yahut 0 212 467 38 00 numaralı telefona yöneltebilir ve bu suretle detaylı bilgi edinebilirsiniz.

I. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Veri işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz, ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma adı, çalıştığınız firmadaki göreviniz ve lokasyon bilgilerinden oluşmaktadır. Kişisel verileriniz “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” hukuki sebebine dayalı olarak, Şirketimiz İnternet sitelerinde yer alan elektronik formların doldurulması suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik yöntemler kullanılmak suretiyle elde edilir.

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirkete iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, talebinizin niteliği ve içeriğine bağlı olarak, İnternet sitesi üyelik hizmetlerinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve bu doğrultuda Şirketin sizinle iletişime geçebilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yurt içine veya yurt dışına aktarılmamaktadır.

IV. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11’inci Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre Şirket’in Ayazaga mah Azerbaycan Cd Vadi İstanbul 2B Blok D:4 34485 Sarıyer / İstanbul adresine yahut digital.tr@ingrammicro.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, mümkün olan en kısa sürede ve her halde Kanun’un ilgili 13’üncü maddesi hükmünce 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.