INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. İNTERNET SİTESİ KULLANICILARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.’ye (“Şirket”) ait internet sitelerini ziyaret etmeniz ve bu sitelerde yer alan elektronik formlar vasıtasıyla Şirket’e iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun") hükümleri uyarınca işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin KVKK m.10 uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni size ayrıca sunulmaktadır. Kişisel veri sahibi sıfatıyla sahip olduğunuz haklar Kanun’un 11. maddesinde belirtilmektedir.

Elinizde bulunan açık rıza beyanı metni, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından KVKK m.5 f.2 ve m.6 f.3’te düzenlenen hukuka uygunluk sebepleri haricinde işlendiği, aktarıldığı veya yurt dışına aktarıldığı hallere ilişkindir. Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirket tarafından KVKK m.5 f.2 ve m.6 f.3 uyarınca işlendiği, aktarıldığı veya yurt dışına aktarıldığı durumlar açık rızanın kapsamına girmez.

Açık Rızanın Kapsamı:

Şirket’e iletmiş olduğunuz ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma adı, çalıştığınız firmadaki göreviniz ve lokasyon bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, talebinizin niteliği ve içeriğine bağlı olarak, İnternet sitesi üyelik hizmetlerinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenecek ve Şirket çalışanları veya yetkilileri tarafından söz konusu taleplere cevap verilebilmesi amacıyla kişisel veri sahibi ilgili kişi ile iletişim kurulabilecektir.

İlgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu Şirket’e temin etmiş olduğum kişisel verilerin tarafıma ait olduğunu ve bu kişisel verilerin güncel nitelik taşıdığını beyan ederim.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin Şirket tarafından işlenmesine ve Şirket’in benimle iletişime geçmesine özgür irademle açıkça rıza gösteriyorum.